Asp.Net Request URL İşlemleri

Herkes  Yazar Herkes Yazar

19 Kasım 2016 Yazılım Dilleri (152) /Asp.Net MVC (110) (1110)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


                Aağıdaki kodları yazdığınzıda;

string baseUrl = Request.Url.Scheme + "://" + Request.Url.Authority + 
    Request.ApplicationPath.TrimEnd('/') + "/";
Response.Write("<br/> " + HttpContext.Current.Request.Url.Host);
Response.Write("<br/> " + HttpContext.Current.Request.Url.Authority);
Response.Write("<br/> " + HttpContext.Current.Request.Url.Port);
Response.Write("<br/> " + HttpContext.Current.Request.Url.AbsolutePath);
Response.Write("<br/> " + HttpContext.Current.Request.ApplicationPath);
Response.Write("<br/> " + HttpContext.Current.Request.Url.AbsoluteUri);
Response.Write("<br/> " + HttpContext.Current.Request.Url.PathAndQuery);

             Ekran Çıktısı Aşağıdaki gibi olacaktır.

baseUrl =https://herkesyazar.net/
localhost
localhost:60527
60527
/WebSite1test/Default2.aspx
/WebSite1test
http://localhost:60527/WebSite1test/Default2.aspx?QueryString1=1&QueryString1=2
/WebSite1test/Default2.aspx?QueryString1=1&QueryString2=2
Diğer bir deyişle;
//root dizini verir.
Response.Write("root dizin : " + HttpContext.Current.Request.Url.Host.ToString());
//sonraki dizinler
Response.Write("sonraki dizin : " + HttpContext.Current.Request.Url.AbsolutePath.ToString());
//Full adres satırı
Response.Write("Full adres : " + HttpContext.Current.Request.Url.AbsoluteUri.ToString());
//Portlu Full adres satırı
Response.Write("Portlu Full adres : " + HttpContext.Current.Request.Url.OriginalString.ToString());
//Portu
Response.Write("Portu : " + HttpContext.Current.Request.Url.Port.ToString());
//Query
Response.Write("Query :" + HttpContext.Current.Request.Url.Query.ToString());
//http
Response.Write("http : " + HttpContext.Current.Request.Url.Scheme.ToString());


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara