#

MVC Modal.state Error Validation Access and view with json - javascripts

Aymira Yazılım Bilişim Aymira Yazılım Bilişim

16 Kasım 2022 Yazılım Dilleri (150) /Asp.Net MVC (108) (65)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


<script src="~/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.js"></script> ​

      Yukarıdaki iki dosyanın işe yaramadığı karmaşık form işlelerinde kullanmak için;
Ajax post ile kayıt ve  return Json ile validation durumlarını göstermek için aşağıdaki yöntem işinize yarayabilir.


//Modal state errorları yakalamak istediğiz şekilde briisini seçin..
public static IDictionary ToSerializedDictionary(this ModelStateDictionary modelState)
    {
      return modelState.ToDictionary(
         k => k.Key,
         v => v.Value.Errors.Select(x => x.ErrorMessage).ToArray()
      );
    }

//Örneğimizde bu seçildi.
public static IEnumerable ToErrors(this ModelStateDictionary modelState)
    {
      if (!modelState.IsValid)
      {
        return modelState.ToDictionary(kvp => kvp.Key,
          kvp => kvp.Value.Errors
                  .Select(e => e.ErrorMessage).ToArray())
                  .Where(m => m.Value.Any());
      }
      return null;
    } if (ModelState.IsValid)
      {
...bla bla... return success;
} else{

var ModelStateerrors = Araclar.ToErrors(ModelState);
      //var ModelStateEroroToSerialized = ModelState.ToSerializedDictionary();
      this.Flash("alert alert-danger", "<i class=\"fas fa-exclamation-triangle\"></i>" + " Lütfen Tüm Gerekli Alanları doldurunuz!" + "<i class=\"glyphicon glyphicon-exclamation-sign\">" + "</i>");
      return Json(new
      {
        success = false,
        icon = "error",
        message = "Lütfen Tüm Gerekli Alanları doldurunuz!",
        AracId = model.AracId,
        Errors_ModelState = ModelStateerrors
        //ModelStateEroroToSerialized= ModelStateEroroToSerialized
      }, JsonRequestBehavior.AllowGet);

}
$(document).ready(function () {
      $('#form').off('submit').on('submit', function (e) {
        e.preventDefault();
        e.stopPropagation();
        var form = $('#form');
        /*$.validator.unobtrusive.parse(form.serialize());*/
          $.ajax({
            url: form.attr('action'),
            data: form.serialize(),
            method: 'post',
            success: function (result) {
              swal.fire({
                position: 'top-end',
                icon: result.icon,//'success',
                title: result.message,//'Your work has been saved',
                showConfirmButton: false,
                timer: 3500
              })

              if (result.success == false) {
                 
                //alert(result.Errors_ModelState);
                DisplayErrors(result.Errors_ModelState); //Call
              }

            },
            
            }
          });
      });
    });

function DisplayErrors(errors) {
      for (var i = 0; i < errors.length; i++)
     {
        $("<label for='" + errors[i].Key + "' class='has-error text-danger'></label>").html(errors[i].Value[0]).appendTo($("#" + errors[i].Key).parent());
// Modal.property name ==same errors[i].Key . soo appendTo >> write messega.. 
//Thats it. 

      }
    }


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara