#

List Model ile Toplu Kayıt Yapmak

Herkes Herkes

27 Eylül 2022 Yazılım Dilleri (150) /Asp.Net MVC (108) (83)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Asp.Net MVC C# ile Child Tablomuza Create List<ModelChild> ile Toplu Kayıt Yapmak

Asp.Net MVC C# ile Child Tablomuza Create List<ModelChild> ile Toplu Kayıt Yapmak için aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Master(Dede) tablomuza bağlı olan Childler(Babalar) ve Childlara(Torunlar) a toplu kayt atacağız.
Burada Son Child yani tabri caiz ise baba tablomuza oğul kayıtlarını toplu olarak yapmaktan söz ediyoruz. 

Bu durumda dikkat ediceğimiz kısım şöyle;

Model.MotorMarsBilgileriCreateModel= detay model bilgileri aşağıdaki şekilde 
Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].Property= i inci alan
 @for (int i = 0; i < Model.MotorMarsBilgileriCreateModel.Count; i++)
              {
//Model.MotorMarsBilgileriCreateModel=Childs model​

 @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId)//Hidden alan

<div class="form-group text-info col-md-6" style="font-weight:bold;color:#07093b">
                            @Html.Label("Marş Basan Birlik:")
                            @Html.DropDownListFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsBasanOrganizationId, new SelectList(ViewBag.MarsBasanOrganizationId, "Value", "Text",
                                    Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsBasanOrganizationId), new { @class = "form-control select2 label-info text-bold", @style = "width: 100%;" })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsBasanOrganizationId, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>


 <div class="input-group">
                              @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsTarihi, "{0:dd.MM.yyyy}", new
                            {
                              id = "MarsTarihi",
                              data_target = "#MarsTarihi" + Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId,
                              data_toggle = "datetimepicker",
                              //disabled = "disabled",
                              @class = "form-control date datetimepicker text-primary",
                              placeholder = "Marş Zamanı"
                            })

                              <div class="input-group-append" data-target="#MarsTarihi_@Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId" data-toggle="datetimepicker">
                                <div class="input-group-text"><i class="fa fa-calendar"></i></div>
                              </div>
                              <br /> @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsTarihi, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                            </div>Örnekteki Model Class Yapısı:
 public class AracMotorlariCalistirModel
  {
    public List<MotorMarsBilgileriCreate> MotorMarsBilgileriCreateModel { get; set; }
    public long AracId { get; set; }
    public string Adi { get; set; }
    public string SeriNo { get; set; }
    public string MalzemeKategoriIcon { get; set; }
    public bool Stokta { get; set; }
    public string MalzemeDurumId { get; set; }
    public string StoktaString { get; set; }
    public decimal BosAgirlikKg { get; set; }
    public string OrganizationId { get; set; }
    public string OrganizationAdi { get; set; }
    public string DevredilenOrganizationId { get; set; }
    public string DevredilenOrganizationAdi { get; set; }
    public string MalzemeUstKategoriId { get; set; }
    public string MalzemeDurumAdi { get; set; }
    public string MalzemeUstKategoriAdi { get; set; }
    public string MalzemeKategoriId { get; set; }
    public string Aciklama { get; set; }
    public string TakipEdilecekHususlar { get; set; }
    public DateTime LastUpDate { get; set; }
    public string LastUpUserAdiSoyadi { get; set; }
    public string MalzemeKategoriAdi { get; set; }
    public string MalzemeKategorisiControllerName { get; set; }

    public string MalzemeDurumCssName { get; set; }
    public string MalzemeDurumIconName { get; set; }
    public bool AracAnyMotorMarsAktif { get; set; }
    public string AracAnyMotorMarsAktifString { get; set; }
    public string AracAnyMotorMarsDurumiconName { get; set; }
  }

  public class MotorMarsBilgileriCreate
  {
    public string MarsAktifString { get; set; }
    public string MotorBilgisi { get; set; }
    public string MotorAdi { get; set; }
    public string MarsDurumiconName { get; set; }
    //public decimal SonArayuzToplamMotorSaati { get; set; }
    public string SonMarsAciklama { get; set; }
    public DateTime? SonKapaliMarsBasmaTarihi { get; set; }
    public DateTime? SonKapaliMarsKapamaTarihi { get; set; }


    [Key]
    public string Id { get; set; } //Marş ID
    [DisplayName("Motor")]
    [Required(ErrorMessage = "Motor Seçiniz!")]
    public long MotorId { get; set; }
    [DisplayName("Marş Durumu")]
    [Required(ErrorMessage = "Motor Susturma Durmunu Belirtiniz!")]
    public bool MarsAktif { get; set; }
    [DisplayName("Marş Basılan Araç")]
    [Required(ErrorMessage = "Marş Basılan Araç Seçiniz!")]
    public long MarsBasilanAracId { get; set; }
    [DisplayName("Marş Maksadı")]
    [Required(ErrorMessage = "Marş Maksadı Seçiniz!")]
    public string MarsMaksatId { get; set; }

    [DisplayName("Marş Basılan YKİ")]
    [Required(ErrorMessage = "Marş Basılan YKİ Seçiniz!")]
    public long MarsYKIId { get; set; }
    [DisplayName("Marş Basılan YKİ")]
    [Required(ErrorMessage = "Marş Basılan YKİ Seçiniz!")]
    public long MarsKapamaYKIId { get; set; }

    [DisplayName("Marş Basma Zamanı")]
    [Required(ErrorMessage = "Marş Basma Zamanı giriniz!")]
    public string MarsTarihi { get; set; } //>>MarsTarihi=DateTime.ParseExact(model.DateStart, "dd.mm.yyyy HH:mm:ss", null);
    [DisplayName("Marş Kapama Zamanı")]
    [Required(ErrorMessage = "Marş Kapama Zamanı giriniz!")]
    public string MarsKapamaTarihi { get; set; }//>>//>>MarsTarihi=DateTime.ParseExact(model.DateStart, "dd.mm.yyyy HH:mm:ss", null);
    [DisplayName("Marş Basan Birlik")]
    [Required(ErrorMessage = "Marş Basan Birlik Seçiniz!")]
    public string MarsBasanOrganizationId { get; set; }
    [DisplayName("Marş Kapayan Birlik")]
    public string MarsKapayanOrganizationId { get; set; }

    [DisplayName("Arayüz Toplam Marş Saati")]
    public decimal ArayuzToplamMotorSaati { get; set; }

    [DisplayName("Marş Açıklama")]
    public string MarsAciklama { get; set; }
    public string EkleyenUserId { get; set; }
    public string MarsKapayanUserId { get; set; }


    //Begin YakitSarfiyatBilgileri
    [DisplayName("Mevcut Yakıt")]
    [Required(ErrorMessage = "Mevcut Yakıt Giriniz!")]
    public double MevcutYakit { get; set; }
    [DisplayName("Yüklenen Yakıt")]
    [Required(ErrorMessage = "Yüklenen Yakıt Giriniz!")]
    public double YuklenenYakit { get; set; }
    [DisplayName("Toplam Yakıt")]
    [Required(ErrorMessage = "Toplam Yakıt Giriniz!")]
    public double ToplamYakit { get; set; }

    [DisplayName("Kalan Yakıt")]
    public double KalanYakit { get; set; }

    [DisplayName("Yakit S Açıklama")]
    public string YakitSAciklama { get; set; }
    public string Markasi { get; set; }
    public string SeriNo { get; set; }
    public string MalzemeKategorisiControllerName { get; set; }
    public string MalzemeDurumCssName { get; set; }
    public string MalzemeDurumIconName { get; set; }
    public bool MotorAnyMarsAktif { get; set; }
    public string MotorAnyMarsAktifString { get; set; }
    public string MotorAnyMarsDurumiconName { get; set; }
    public string MotorAnyAktifMarsId { get; set; }
    public decimal MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati { get; set; }
    public decimal MotorSonlanmisSonToplamMarsSaati { get; set; }
    public string MotorMalzemeTakipEdilecekHususlar { get; set; }
    public string MotorMalzemeDurumId { get; set; }
    public string MotorMalzemeDurumAdi { get; set; }
    //End YakitSarfiyatBilgileri
  }​

Örnekteki Data:
public static List<AracMotorlariForYerCalistirmasi> AracMotorlariSonMarsBilgileri(bool? OrganizationYetkiliMalzemeler = null,
    long? pHAAracIdli = null, bool? stoktavar = true,
     bool? pMarsAktif = null, string[] pFilterMotorIdleri = null, string MarsId = null,
     long? MotorId = null, string MarsMaksatId = null,
     bool? SadeceBirligindeBulunanAraclar = null,
     string MarsBasanOrganizationId = null, string MarsKapayanOrganizationId = null,
     string pHAOrganizationId = null, long? MarsYKIId = null, long? MarsKapamaYKIId = null, string pHamalzemeUstKategoriId = null,
     string pseriNo = null, string pHADurumId = null,
     string pnSN = null, string pgSN = null, string psMRKodu = null, string pparcaNo = null,
     string pMalzemekatalogId = null, bool DevrAlinanlarDahil = true)
    {
      try
      {
        var HavaAraclari = BLL.HaBilgileriOperations.HavaAraclariView(pHAAracIdli, OrganizationYetkiliMalzemeler, stoktavar, /*muhteviyat = false, phAmi=true ile Sadece HA ları gelicektir. */
        pHAOrganizationId, pHamalzemeUstKategoriId, SadeceBirligindeBulunanAraclar,
        pHADurumId, DevrAlinanlarDahil).Distinct();

        HavaAraclari = HavaAraclari.Where(x => (x.ParentMalzemeId == null));


        var MotorlarMalzemeView = BLL.MotorBilgileriOperations.MotorBilgileriView(MotorId,
         OrganizationYetkiliMalzemeler, false, pHAAracIdli, null, null, null,
         null, null, null, SadeceBirligindeBulunanAraclar,
         stoktavar, pseriNo, null, pnSN, pgSN, psMRKodu, pparcaNo);

      //  var TestMasterDetay = MotorlarMalzemeView.ToLookup(ee => new
      //  {
      //    pageid = ee.Adi,
      //    pagename = ee.SeriNo,
      //    pageurl = ee.SMRKodu,
      //    pgorder = ee.Stokta,
      //    pgstat = ee.TopParentMalzemeAdi,
      //  })
      //.Select(c => new
      //{
      //  Master = c.FirstOrDefault().TopParentMalzemeId,
      //  Details = c.Select(ff => new
      //  {
      //    smid = ff.Adi,
      //    smnm = ff.SeriNo,
      //    smorder = ff.SMRKodu,
      //    moduleid = ff.Stokta,
      //    modulename = ff.TopParentMalzemeAdi
      //  }).ToList()
      //});        var AllMarsBilgileri = BLL.MotorMarsBilgileriOperations.AllMarsBilgileriModel(OrganizationYetkiliMalzemeler,
           pFilterMotorIdleri, MarsId, MotorId, pHAAracIdli, stoktavar, pMarsAktif, MarsMaksatId,
           null, null, SadeceBirligindeBulunanAraclar, MarsBasanOrganizationId,
           MarsKapayanOrganizationId, null,
           MarsYKIId, MarsKapamaYKIId, null,
           pseriNo, null, pnSN, pgSN, psMRKodu, pparcaNo,
           pMalzemekatalogId);


        var MotorSonMarsBilgileri = (from c in AllMarsBilgileri
                       group c by new
                       {
                         c.MotorId,
                         // c.MarsMaksatId,//marş maksatına göre de son marşlar istenir ise
                       } into gcs
                       let MaxMarsTarihi = gcs.Max(g => g.MarsBasmaTarihi)
                       from p in gcs
                       where p.MarsBasmaTarihi == MaxMarsTarihi
                       select p);        //var SonSusturulmusMotorMarsBilgileri = (from c in AllMarsBilgileri.Where(x => x.MarsAktif = false)
        //                    group c by new
        //                    {
        //                      c.MotorId,
        //                      // c.MarsMaksatId,//marş maksatına göre de son marşlar istenir ise
        //                    } into gcs
        //                    let MaxMarsTarihi = gcs.Max(g => g.MarsBasmaTarihi)
        //                    from p in gcs
        //                    where p.MarsBasmaTarihi == MaxMarsTarihi
        //                    select p);

        //var Devam_Edenveya_Sonlamis_SonYYSBilgileri = BLL.YYSBilgileriOperations.MotorSonYYSBilgileri(OrganizationYetkiliMalzemeler, null, null, MarsId, MotorId, pHAAracIdli, null);

        using (var db = new dbEntitiesHizli())
        {

          var model = (from ha in HavaAraclari
                 let AnyAktifMars = AllMarsBilgileri.Where(x => x.MarsBasilanAracId == ha.AracId && x.MarsAktif == true).Any()
                 select new AracMotorlariForYerCalistirmasi
                 {
                   AracId = ha.AracId,
                   Adi = ha.Adi,
                   SeriNo = ha.SeriNo,

                   MalzemeKategoriIcon = ha.MalzemeKategoriIcon,
                   //MalzemeKategorisiControllerName = ha.MalzemeKategorisiControllerName,

                   MalzemeDurumId = ha.MalzemeDurumId,
                   MalzemeDurumAdi = ha.MalzemeDurumAdi,
                   MalzemeDurumCssName = ha.MalzemeDurumCssName,
                   MalzemeDurumIconName = ha.MalzemeDurumIconName,

                   AracAnyMotorMarsAktif = AnyAktifMars,
                   AracAnyMotorMarsAktifString = Araclar.MarsAktifPasifBildirim(AnyAktifMars),
                   AracAnyMotorMarsDurumiconName = Araclar.MarsAktifPasifIcon(AnyAktifMars),
                   //AracAnyMarsDurumCss=Araclar.MarsAktifPasifCss(AnyAktifMars),

                   BosAgirlikKg = ha.AgirlikKg,

                   OrganizationId = ha.OrganizationId,
                   OrganizationAdi = ha.OrganizationAdi,
                   DevredilenOrganizationId = ha.DevredilenOrganizationId,
                   DevredilenOrganizationAdi = ha.DevredilenOrganizationAdi,

                   MalzemeUstKategoriId = ha.MalzemeUstKategoriId,
                   MalzemeUstKategoriAdi = ha.MalzemeUstKategoriAdi,

                   Aciklama = ha.Aciklama,
                   TakipEdilecekHususlar = ha.TakipEdilecekHususlar,

                   //LastUpDate = ha.LastUpDate,
                   //LastUpUserAdiSoyadi = ha.LastUpUserAdiSoyadi,

                   MotorBilgileriWithMarsDurum = (from b in MotorlarMalzemeView.Where(x => x.TopParentMalzemeId == ha.AracId)
                                  join SonMars in MotorSonMarsBilgileri on b.MotorId equals SonMars.MotorId into son
                                  from SonMars in son.DefaultIfEmpty()
                                  let MotorAnyMarsAktifRow = AllMarsBilgileri.Where(x => x.MotorId == b.MotorId && x.MarsAktif == true).Any()
                                  //join SonlanmisSonMars in SonSusturulmusMotorMarsBilgileri on b.MotorId equals SonlanmisSonMars.MotorId into sonlnmismars
                                  //  from SonlanmisSonMars in sonlnmismars.DefaultIfEmpty()

                                  select new AracMotorBilgileriWithMarsDurum
                                  {
                                    MotorId = b.MotorId,
                                    MotorAdi = b.Adi,
                                    AyarMarsSaati = b.AyarMarsSaat,
                                    Markasi = b.Markasi,
                                    SeriNo = b.SeriNo,

                                    MotorBilgisi = b.SeriNo + " Seri numaralı " + b.Markasi,

                                    MalzemeKategorisiControllerName = b.MalzemeKategorisiControllerName,
                                    MalzemeDurumCssName = b.MalzemeDurumCssName,
                                    MalzemeDurumIconName = b.MalzemeDurumIconName,

                                    AnyMarsAktif = MotorAnyMarsAktifRow,
                                    AnyMarsAktifString = Araclar.MarsAktifPasifBildirim(MotorAnyMarsAktifRow),
                                    AnyMarsDurumiconName = Araclar.MarsAktifPasifIcon(MotorAnyMarsAktifRow),

                                    AnyAktifMarsId = MotorAnyMarsAktifRow == true ? (AllMarsBilgileri.Where(x => x.MotorId == b.MotorId && x.MarsAktif == true).FirstOrDefault().MarsId) : null,

                                    SonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati = SonMars == null ? b.AyarMarsSaat : SonMars.SonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati,
                                    SonlanmisSonToplamMarsSaati = SonMars == null ? b.AyarMarsSaat : SonMars.SonlanmisSonToplamMarsSaati,


                                    MalzemeTakipEdilecekHususlar = b.TakipEdilecekHususlar,

                                    MalzemeDurumId = b.MalzemeDurumId,
                                    MalzemeDurumAdi = b.MalzemeDurumAdi,

                                  }).OrderByDescending(x => x.MalzemeDurumId).ToList(),

                   MotorSonMarsBilgileriWithSonDurum = (from msm in MotorSonMarsBilgileri.Where(x => x.MarsBasilanAracId == ha.AracId).OrderByDescending(x => x.MarsBasmaTarihi)
                                     let MotorAnyMarsAktifRow = AllMarsBilgileri.Where(x => x.MotorId == msm.MotorId && x.MarsAktif == true).Any()

                                     //join DevamEden_veya_Sonlamis_SonYYS in Devam_Edenveya_Sonlamis_SonYYSBilgileri on msm.MarsId equals DevamEden_veya_Sonlamis_SonYYS.MotorMarsId into YYS
                                     //from DevamEden_veya_Sonlamis_SonYYS in YYS.DefaultIfEmpty()

                                     select new AracMotorSonMarsBilgileriforYerCalistirmasi
                                     {
                                       MarsId = msm.MarsId,
                                       MotorId = msm.MotorId,
                                       //MotorAdi = m.Adi,
                                       MotorMarkasi = msm.MotorMarkasi,// md.Markasi,
                                       MotorBilgisi = msm.MotorBilgisi,// m.SeriNo + " Seri numaralı " + md.Markasi,
                                                       //MotorSeriNo = m.SeriNo,
                                       MarsMaksatId = msm.MarsMaksatId,
                                       MarsMaksatAdi = msm.MarsMaksatAdi,

                                       AnyMarsAktif = MotorAnyMarsAktifRow,
                                       AnyMarsAktifString = Araclar.MarsAktifPasifBildirim(MotorAnyMarsAktifRow),
                                       AnyMarsDurumiconName = Araclar.MarsAktifPasifIcon(MotorAnyMarsAktifRow),
                                       //AnyAktifMarsId = AllMarsBilgileri.Any() ? AllMarsBilgileri.Where(x => x.MotorId == msm.MotorId && x.MarsAktif == true).FirstOrDefault().MarsId : null,

                                       MarsAktif = msm.MarsAktif,
                                       MarsAktifString = msm.MarsAktifString,
                                       MarsDurumiconName = msm.MarsDurumiconName,

                                       BuMarsSonundakiArayuzMotorSaati = msm.BuMarsSonundakiArayuzMotorSaati,
                                       BuMarsSonundakiToplamMarsSaati = msm.BuMarsSonundakiToplamMarsSaati,

                                       SonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati = msm.SonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati,
                                       SonlanmisSonToplamMarsSaati = msm.SonlanmisSonToplamMarsSaati,

                                       MarsBasmaTarihi = msm.MarsKapamaTarihi,
                                       MarsKapamaTarihi = msm.MarsKapamaTarihi,

                                       MarsBasilanAracId = msm.MarsBasilanAracId,
                                       MarsBasilanAracAdi = msm.MarsBasilanAracAdi,

                                       MarsBasanOraganizationId = msm.MarsBasanOraganizationId,
                                       MarsBasanOraganizationAdi = msm.MarsBasanOraganizationAdi,

                                       MarsKapayanOraganizationId = msm.MarsKapayanOraganizationId,
                                       MarsKapayanOraganizationAdi = msm.MarsKapayanOraganizationAdi,

                                     }).OrderByDescending(x => x.MarsBasmaTarihi).ToList(),                 }).ToList();


          return model;
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("{0} model getirirken Hata:", e.InnerException.Message);
        return null;
      }

    }

Örnekteki Controller Action Yapısı:

 public ActionResult AracMotorlariMarsBas(long AracId, string returnUrl = null)
    {
      ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;

      var AracMotorlariForCreateMarsModel = BLL.MotorMarsBilgileriOperations.AracMotorlariForCreateMars(AracId).FirstOrDefault();
      var MalzemeninBulunduguBirlikId = AracMotorlariForCreateMarsModel.DevredilenOrganizationId == null ? AracMotorlariForCreateMarsModel.OrganizationId : AracMotorlariForCreateMarsModel.DevredilenOrganizationId;
      
        OrganizationIdDropDownList(MalzemeninBulunduguBirlikId,true);
        MarsYKIIdDropDownList(null, MalzemeninBulunduguBirlikId);
        MarsKapamaYKIIdDropDownList(null, MalzemeninBulunduguBirlikId);
        YetkiliOrganizationPersonelleri(null, MalzemeninBulunduguBirlikId);
        MarsMaksatIdDropDownList(null, false);
      
      ViewBag.Title = AracMotorlariForCreateMarsModel.Adi + " Marş Basma İşlemi";
      
      if (Request.IsAjaxRequest())
      {
        return PartialView(AracMotorlariForCreateMarsModel);
      }
      return View(AracMotorlariForCreateMarsModel);
    }
    [ValidateInput(false)]
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult AracMotorlariMarsBas(AracMotorlariCalistirModel model, string[] SelectedPilot = null, string returnUrl = null)
    {
      //model.MotorMarsBilgileriCreateModel = model.MotorMarsBilgileriCreateModel;
      ViewBag.Title = model.Adi + " Marş Basma İşlemi";
      string MarsKayitDurumu = "fa-solid fa-rectangle-xmark text-danger";
      var BulunulanOrganizationId = model.DevredilenOrganizationId == null ? model.OrganizationId : model.DevredilenOrganizationId;
      
      if (SelectedPilot == null)
      {
        this.Flash("alert alert-error", "<span class=\"\">" + "</span>" + MyLanguage.Lan("Uçuş Ekibindeki Personellerini Seçmelisiniz!") + "<i class=\"glyphicon glyphicon-exclamation-sign\">" + "</i>");
        OrganizationIdDropDownList(BulunulanOrganizationId, true);
        MarsYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsYKIId, BulunulanOrganizationId);
        MarsKapamaYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsKapamaYKIId, BulunulanOrganizationId);
        YetkiliOrganizationPersonelleri(null, BulunulanOrganizationId);
        MarsMaksatIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsMaksatId, false);
        if (Request.IsAjaxRequest())
        {
          return PartialView(model);
        }
        else return View(model);
      }
      string SeciliMarsBasanPersId = null;
      SelectedPilot = SelectedPilot ?? new string[] { };
      foreach (string PersId in SelectedPilot)
      {
        SeciliMarsBasanPersId = PersId;
      }

    
      for(int i = 0; i < model.MotorMarsBilgileriCreateModel.Count; i++)
              
        {
        var AracMarsAktifId = BLL.MotorMarsBilgileriOperations.MotorAnyMarsAktifId(model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId);
        if (model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ArayuzToplamMotorSaati == 0)
        {
          ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].ArayuzToplamMotorSaati", MyLanguage.Lan("Motor Süresi Saat 0 Olamaz!"));
        }
        if (model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ToplamYakit == 0)
        {
          ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].ToplamYakit", "Toplam Yakıt 0 Olamaz!");
        }
        if (model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].KalanYakit == 0)
        {
          ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].KalanYakit", "KalanYakit Yakıt 0 Olamaz!");
        }
        DateTime? MarsBasmaTarihi = null;
        DateTime? MarsKapamaTarihi = null;
        try
        {
          MarsBasmaTarihi = DateTime.ParseExact(model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsTarihi, "dd.MM.yyyy HH:mm:ss", CultureInfo.InvariantCulture);

        }
        catch (Exception)
        {
          ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsTarihi", "Lütfen Tarih Formatını giriniz!");

        }
        try
        {
          MarsKapamaTarihi = DateTime.ParseExact(model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapamaTarihi, "dd.MM.yyyy HH:mm:ss", CultureInfo.InvariantCulture);

        }
        catch (Exception)
        {
          ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsKapamaTarihi", "Lütfen Tarih Formatını giriniz!");

        }

        if (MarsBasmaTarihi != null && MarsKapamaTarihi != null)
        {
          if ((MarsBasmaTarihi >= MarsKapamaTarihi))
          {
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsTarihi", "Kontrol ediniz!");
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsKapamaTarihi", "Kontrol ediniz!");
            
            this.Flash("alert alert-warning", "<span class=\"\">" + "</span>" + " Marş Basma zamanı Marş Kapatma zamanından büyük olamaz!" 
              + "<i class=\"" + MarsKayitDurumu + "\">" + "</i> ");

            OrganizationIdDropDownList(BulunulanOrganizationId, true);
            MarsYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsYKIId, BulunulanOrganizationId);
            MarsKapamaYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsKapamaYKIId, BulunulanOrganizationId);
            YetkiliOrganizationPersonelleri(null, BulunulanOrganizationId);
            MarsMaksatIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsMaksatId, false);

            if (Request.IsAjaxRequest())
            {
              return PartialView(model);
            }
            else return View(model);
          } //Marş Basma tarihi bitiş tarihinden sonra kontrol

          if (((DateTime)MarsBasmaTarihi - (DateTime)MarsKapamaTarihi).TotalHours > 40)
          {
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsTarihi", "Kontrol ediniz!");
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsKapamaTarihi", "Kontrol ediniz!");
            this.Flash("alert alert-error", "<span class=\"\">" + "</span>" + " !Marş Basma zamanı ile Marş Kapama zamanı arasında (40 Saat üzerinde)" +
              " aşırı fark olmamamlı. Tarihlere dikkat ediniz." + "<i class=\"" + MarsKayitDurumu + "\">" + "</i> ");

            OrganizationIdDropDownList(BulunulanOrganizationId, true);
            MarsYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsYKIId, BulunulanOrganizationId);
            MarsKapamaYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsKapamaYKIId, BulunulanOrganizationId);
            YetkiliOrganizationPersonelleri(null, BulunulanOrganizationId);
            MarsMaksatIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsMaksatId, false);

            if (Request.IsAjaxRequest())
            {
              return PartialView(model);
            }
            else return View(model);
          } //Marş Basma tarihi bitiş tarihi arasında çok fark var kontrol

          if (((MarsKapamaTarihi >= model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsBasmaTarihi) //Öncesindeki bir marş kaydı girme girişimindeki hatalar kontrol
            && (model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ArayuzToplamMotorSaati <= model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati))
            
            || ((MarsKapamaTarihi <= model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsBasmaTarihi
              &&(model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ArayuzToplamMotorSaati >= model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati))))
          {
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsTarihi", "Kontrol ediniz!");
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsKapamaTarihi", "Kontrol ediniz!");
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].ArayuzToplamMotorSaati", "Kontrol ediniz!");

            this.Flash("alert alert-warning", "<span class=\"\">" + "</span>" + model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsBasmaTarihi + " Tarihinde basılmış Marş ile MS:" + model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati
              + " Marş kaydı mevcuttur." +
              "Öncesinde gerçekleşen bir marş işlemi ise lütfen Marş Basma ve Marş Kapatma gerçek zamanlarını ve MS'lerini kontrol ederek uygun kayıt yapınız!."
              +"<i class=\"" + MarsKayitDurumu + "\">" + "</i> ");

            OrganizationIdDropDownList(BulunulanOrganizationId, true);
            MarsYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsYKIId, BulunulanOrganizationId);
            MarsKapamaYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsKapamaYKIId, BulunulanOrganizationId);
            YetkiliOrganizationPersonelleri(null, BulunulanOrganizationId);
            MarsMaksatIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsMaksatId, false);

            if (Request.IsAjaxRequest())
            {
              return PartialView(model);
            }
            else return View(model);
          }

          if (((MarsKapamaTarihi <= model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsBasmaTarihi) //Arayüz Motor Saati Son Saatten büyük Olamaz, hatalar kontrol
           && (model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ArayuzToplamMotorSaati >= model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati))
           )
          {
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsTarihi", "Kontrol ediniz!");
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].MarsKapamaTarihi", "Kontrol ediniz!");
            ModelState.AddModelError("MotorMarsBilgileriCreateModel" + "[" + i + "].ArayuzToplamMotorSaati", "Kontrol ediniz!");

            this.Flash("alert alert-warning", "<span class=\"\">" + "</span>" + model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsBasmaTarihi + " Tarihinde basılmış Marş ile MS:" + model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati
              + " Marş kaydı mevcuttur." + "Lütfen Marş Basma ve Marş Kapatma gerçek zamanlarını ve MS'lerini kontrol ederek uygun kayıt yapınız!."
              + "<i class=\"" + MarsKayitDurumu + "\">" + "</i> ");

            OrganizationIdDropDownList(BulunulanOrganizationId, true);
            MarsYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsYKIId, BulunulanOrganizationId);
            MarsKapamaYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsKapamaYKIId, BulunulanOrganizationId);
            YetkiliOrganizationPersonelleri(null, BulunulanOrganizationId);
            MarsMaksatIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsMaksatId, false);

            if (Request.IsAjaxRequest())
            {
              return PartialView(model);
            }
            else return View(model);
          }
        }
        

        model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ToplamYakit = Convert.ToDouble(model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ToplamYakit);
      
      }      if (ModelState.IsValid)
      {
        return RedirectToAction("TumAracMotorMarsBilgileri", "AracMarsBilgileri", new { SendStringAracIdThenLong = model.AracId.ToString() });


      }
      else
      {
        this.Flash("alert alert-warning", "<span class=\"\">" + "</span>" + " Yer Çalıştırması İşlem Kaydı Başarısız Oldu!" + "<i class=\"glyphicon glyphicon-exclamation-sign\">" + "</i>");

        OrganizationIdDropDownList(BulunulanOrganizationId,true);
        MarsYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsYKIId, BulunulanOrganizationId);
        MarsKapamaYKIIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsKapamaYKIId, BulunulanOrganizationId);
        YetkiliOrganizationPersonelleri(null, BulunulanOrganizationId);
        MarsMaksatIdDropDownList(model.MotorMarsBilgileriCreateModel.FirstOrDefault().MarsMaksatId, false);

        if (Request.IsAjaxRequest())
          return PartialView(model);
        return View(model);
      }
        
      //return View(Arac);
    }
​

Örnekteki View :
@model iHaTap.Models.AracMotorlariCalistirModel
@using MvcSmartFlash.Core;
@using iHaTap.Functions;
@{
  //ViewBag.Title = ViewBag.Title;
  Layout = Request.IsAjaxRequest() ? null : "~/Areas/admin/Views/Shared/_Layout.cshtml";

  IEnumerable<iHaTap.Models.AllUcusEkibiwithSeciliThisVardiyaModel>
        YetkiliOrganizationPilot = ViewData["YetkiliOrganizationPilot"] as IEnumerable<iHaTap.Models.AllUcusEkibiwithSeciliThisVardiyaModel>;
  IEnumerable<iHaTap.Models.AllUcusEkibiwithSeciliThisVardiyaModel>
       YetkiliOrganizationMekanikTekns = ViewData["YetkiliOrganizationMekanikTekns"] as IEnumerable<iHaTap.Models.AllUcusEkibiwithSeciliThisVardiyaModel>;
  var AnyMarsDurumTextColor = "fa fa-2x text-white";
  if (Model.AracAnyMotorMarsAktif)
  {
    AnyMarsDurumTextColor = "text-yellow fa-beat-fade";
  }
}


<div id="result-body">
  <div class="row">
    @using (Html.BeginForm("AracMotorlariMarsBas", "AracMarsBilgileri", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart /form-data" }))
    {
      @Html.AntiForgeryToken()
      @Html.HiddenFor(x => Model.AracId)
      @Html.HiddenFor(x => Model.OrganizationId)
   

      <div class="col-12">
        <div class="card card-outline card-info ">
          <div class="card-header bg-dark">
            <h3 class="text-center text-bold">
              <i class=" @Model.MalzemeKategoriIcon"></i> @ViewBag.Title
              >> @Model.MotorMarsBilgileriCreateModel.Count() Motorlu >> ( @Model.AracAnyMotorMarsAktifString) >> <i class="@Model.AracAnyMotorMarsDurumiconName @AnyMarsDurumTextColor"></i>
            </h3>
          </div>
          <div class="card-body p-0">
            @Html.RenderFlash()
            @Html.ValidationSummary(true, @MyLanguage.Lan("Lütfen Zorunlu alanları doldurunuz!"), new { @class = "has-error text-danger" })
            <div class="row">
              @for (int i = 0; i < Model.MotorMarsBilgileriCreateModel.Count; i++)
              {


                var MarsDurumTextColor = "text-white";
                <div class="col-6 connectedSortable">
                  @if (Model.AracAnyMotorMarsAktif)
                  {
                    MarsDurumTextColor = "text-yellow fa-beat-fade";
                  }

                  <div class="card card-outline card-info text-sm ">
                    <div class="card-header bg-dark text-bold" data-card-widget="collapse">
                      <h5 class="text-center"><b class=""><i class="@Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorAnyMarsDurumiconName"></i> @Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorBilgisi </b></h5>
                      <span class="@MarsDurumTextColor"> @Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorAnyMarsAktifString</span>
                      <div class="ribbon-wrapper">
                        <div class="ribbon bg-info alert alert-warning">
                          <b> <i class="@Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorAnyMarsDurumiconName fa-2x text-white"></i> @Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorAdi</b>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="card-tools">
                        <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collapse">
                          <i class="fas fa-plus"></i>
                        </button>

                      </div>
                    </div>

                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId)
                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsBasilanAracId)
                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsBasmaTarihi)
                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsKapamaTarihi)
                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorAnyMarsAktif)
                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorAnyAktifMarsId)
                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati)
                    @Html.HiddenFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonToplamMarsSaati)

                    <div class="card card-secondary text-sm">
                      <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">
                          <i class="fa-solid fa-circle-play text-yellow"></i>
                          Motor Çalıştırma Bilgileri:
                        </h3>

                        <div class="card-tools">
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collapse">
                            <i class="fas fa-minus"></i>
                          </button>
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="remove">
                            <i class="fas fa-times"></i>
                          </button>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="card-body">
                        <div class="row">
                          <div class="form-group text-info col-md-6" style="font-weight:bold;color:#07093b">
                            @Html.Label("Marş Basan Birlik:")
                            @Html.DropDownListFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsBasanOrganizationId, new SelectList(ViewBag.MarsBasanOrganizationId, "Value", "Text",
                                    Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsBasanOrganizationId), new { @class = "form-control select2 label-info text-bold", @style = "width: 100%;" })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsBasanOrganizationId, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>

                          <div class="form-group text-info col-md-6" style="font-weight:bold;color:#07093b">
                            @Html.Label("Marş Maksadı:")
                            @Html.DropDownListFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsMaksatId, new SelectList(ViewBag.MarsMaksatId, "Value", "Text",
                                    Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsMaksatId), new { @class = "form-control select2 label-info text-bold", @style = "width: 100%;" })

                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsMaksatId, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>

                          <div class="form-group text-info col-md-6" style="font-weight:bold;color:#07093b">
                            @Html.Label("Marş Basılan YKİ:")
                            @Html.DropDownListFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsYKIId, new SelectList(ViewBag.MarsYKIId, "Value", "Text",
                                   Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsYKIId), new { @class = "form-control select2 label-info text-bold", @style = "width: 100%;" })

                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsYKIId, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>

                          <div class="form-group col-md-6">
                            @Html.Label("Marş Zamanı") <span class="small text-muted"><i class="fa-solid fa-circle-info fa-xs text-info"></i> (Son: @Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsBasmaTarihi) </span>
                            <div class="input-group">
                              @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsTarihi, "{0:dd.MM.yyyy}", new
                            {
                              id = "MarsTarihi",
                              data_target = "#MarsTarihi" + Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId,
                              data_toggle = "datetimepicker",
                              //disabled = "disabled",
                              @class = "form-control date datetimepicker text-primary",
                              placeholder = "Marş Zamanı"
                            })

                              <div class="input-group-append" data-target="#MarsTarihi_@Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId" data-toggle="datetimepicker">
                                <div class="input-group-text"><i class="fa fa-calendar"></i></div>
                              </div>
                              <br /> @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsTarihi, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                            </div>
                          </div>

                        </div>
                      </div>
                    </div> //Marş Basma Bilgileri

                    <div class="card card-secondary text-sm">
                      <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">
                          <i class="fa-solid fa-gas-pump text-yellow"></i>
                          @MyLanguage.Lan("Yakıt Bilgileri"):
                        </h3>

                        <div class="card-tools">
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collapse">
                            <i class="fas fa-minus"></i>
                          </button>
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="remove">
                            <i class="fas fa-times"></i>
                          </button>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="card-body">
                        <div class="row">
                          <div class="form-group col-md-4 ">
                            @Html.Label("" + MyLanguage.Lan("Mevcut Yakıt"), htmlAttributes: new { @class = "control-label" }) <span><i class="fa-solid fa-circle-info fa-xs text-info"></i> (SonKalan: @Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].KalanYakit) </span>
                            @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MevcutYakit, new
                          {
                            id = "MevcutYakit",
                            @type = "number",
                            step = "1",
                            @min = "0",
                            @class = "form-control text-primary",
                            placeholder = "Üzerindeki Yakıt"
                          })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MevcutYakit, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>
                          <div class="form-group col-md-4 ">
                            @Html.Label(MyLanguage.Lan("Yüklenen Yakıt"), htmlAttributes: new { @class = "control-label" })
                            @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].YuklenenYakit, new
                          {
                            id = "YuklenenYakit",
                            @type = "number",
                            step = "1",
                            @min = "0",
                            @class = "form-control text-primary",
                            placeholder = "Koyulan Yakıt "
                          })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].YuklenenYakit, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>
                          <div class="form-group col-md-4 ">
                            @Html.Label(MyLanguage.Lan("Toplam Yakıt"), htmlAttributes: new { @class = "control-label" })
                            @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ToplamYakit, new
                          {
                            id = "ToplamYakit",
                            step = "1",
                            @min = "0",
                            @type = "float",
                            @class = "form-control text-primary",
                            placeholder = "Toplam Yakıt "
                          })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ToplamYakit, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>

                        </div>
                      </div>
                    </div> @*Yakıt Blgileri*@                    <div class="card card-secondary text-sm">
                      <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">
                          <i class="fas fa-oil-can text-yellow"></i>
                          Yakıt Sarfiyat Bilgileri:
                        </h3>

                        <div class="card-tools">
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collapse">
                            <i class="fas fa-minus"></i>
                          </button>
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="remove">
                            <i class="fas fa-times"></i>
                          </button>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="card-body">
                        <div class="row">
                          <div class="form-group col-md-6">
                            <i class="fas fa-gas-pump"></i> @Html.Label("Kalan Yakıt", htmlAttributes: new { @class = "control-label" })
                            <span><i class="fa-solid fa-circle-info fa-xs text-info"></i> (Son: @Html.DisplayFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MevcutYakit)) </span>
                            @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].KalanYakit, new
                          {
                            @type = "number",
                            step = "1",
                            @min = "0",
                            @class = "form-control text-primary",
                            placeholder = Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].KalanYakit,
                          })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].KalanYakit, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>

                          <div class="form-group col-md-6">
                            @Html.Label("Yakıt Sarfiyatı Hk:", htmlAttributes: new { @class = "control-label" })
                            @Html.TextAreaFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].YakitSAciklama, new { placeholder = "Yağ/Yakıt Sarfiyatı Hakkında bilgileri burada belirtebilirsiniz.", rows = "3", cols = "50", @class = "resizer form-control" })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].YakitSAciklama, "", new { @class = "text-danger" })
                          </div>

                        </div>
                      </div>
                    </div> @*YYS Bilgileri*@

                    <div class="card card-secondary text-sm">
                      <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">
                          <i class="fa-regular fa-circle-stop text-yellow"></i>
                          Marş Kapatma Bilgileri <i class="fa-duotone fa-display"></i>:
                        </h3>

                        <div class="card-tools">
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collapse">
                            <i class="fas fa-minus"></i>
                          </button>
                          <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="remove">
                            <i class="fas fa-times"></i>
                          </button>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="card-body">
                        <div class="row">
                          <div class="form-group text-info col-md-6" style="font-weight:bold;color:#07093b">
                            @Html.Label("Marş Kapatılan YKİ:")
                            @Html.DropDownListFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapamaYKIId, new SelectList(ViewBag.MarsKapamaYKIId, "Value", "Text",
                                   Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapamaYKIId), new { @class = "form-control select2 label-info text-bold", @style = "width: 100%;" })

                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapamaYKIId, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>
                          <div class="form-group col-md-6">
                            <i class="far fa-clock"></i> @Html.Label("Arayüz MS", htmlAttributes: new { @class = "control-label", @title = "Arayüz Motor Saati" })
                            <span><i class="fa-solid fa-circle-info fa-xs text-info"></i> (Son: @Html.DisplayFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorSonlanmisSonMarsArayuzMotorSaati)) </span>

                            @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ArayuzToplamMotorSaati, new
                          {
                            @title = "Arayüz Motor Saati",
                            @type = "number",
                            step = "0.10",
                            id = "ArayuzToplamMotorSaati",
                            @min = "0",
                            @class = "form-control text-primary",
                            placeholder = "Arayüz Motor Saati "
                          })
                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].ArayuzToplamMotorSaati, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>

                          <div class="form-group col-md-6">
                            @Html.Label("Marş Kapama Zamanı") <span class="small text-muted"><i class="fa-solid fa-circle-info fa-xs text-info"></i> (Son: @Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonKapaliMarsKapamaTarihi) </span>
                            <div class="input-group">
                              @Html.TextBoxFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapamaTarihi, "{0:dd.MM.yyyy}", new
                            {
                              id = "MarsKapamaTarihi",
                              data_target = "#MarsKapamaTarihi" + Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MotorId,
                              data_toggle = "datetimepicker",
                              //disabled = "disabled",
                              @class = "form-control date datetimepicker text-primary",
                              placeholder = "Marş Zamanı"
                            })

                              <div class="input-group-append" data-target="#MarsKapamaTarihi@Model.MotorId" data-toggle="datetimepicker">
                                <div class="input-group-text"><i class="fa fa-calendar"></i></div>
                              </div>
                              <br /> @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapamaTarihi, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                            </div>
                          </div>


                          <div class="form-group text-info col-md-6" style="font-weight:bold;color:#07093b">
                            @Html.Label("Marş Kapatan Birlik:")
                            @Html.DropDownListFor(x => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapayanOrganizationId, new SelectList(ViewBag.MarsKapayanOrganizationId, "Value", "Text",
                                   Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapayanOrganizationId), new { @class = "form-control select2 label-info text-bold", @style = "width: 100%;" })

                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsKapayanOrganizationId, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                          </div>
                          <div class="form-group col-md-6">

                            @Html.Label("Marş Hk Açiklama:", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-12" })

                            @Html.TextAreaFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsAciklama,
                      new
                      {
                        @title = "Son Marş Açıklama : " + Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].SonMarsAciklama,
                        //Name = "model.SonMarsBilgisi.MarsAciklama",
                        rows = "3",
                        cols = "50",
                        @class = "resizer form-control",
                        placeholder = "Açıklama, ek bilgileri buraya yazabilirsiniz."
                      })

                            @Html.ValidationMessageFor(model => Model.MotorMarsBilgileriCreateModel[i].MarsAciklama, "", new { @class = "text-danger" })
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div> @*Kapatma Bilgileri Arayüz Marş Bilgileri*@                  </div>
                </div>


              }
              <div class="col-6 connectedSortable">
                <div class="card card-outline card-info text-sm ">
                  <div class="card card-secondary text-sm">
                    <div class="card-header">
                      <h3 class="card-title">
                        <i class="fa-regular fa-circle-stop text-yellow"></i>
                        Yer Çalıştırması Yapan Personel <i class="fa-duotone fa-display"></i>:
                      </h3>

                      <div class="card-tools">
                        <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collapse">
                          <i class="fas fa-minus"></i>
                        </button>
                        <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="remove">
                          <i class="fas fa-times"></i>
                        </button>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="card-body">

                      <div class="row">
                        <div class="form-group col-md-6">
                          @if (YetkiliOrganizationPilot != null && YetkiliOrganizationPilot.Count() > 0)
                          {
                            var perclass2 = "";

                            <h4 class="text-info">@YetkiliOrganizationPilot.FirstOrDefault().BransAdi (Konsol 1)</h4>

                            foreach (var item in YetkiliOrganizationPilot.OrderByDescending(x => x.Selected))
                            {
                              <div class="col-md-12">
                                @if (item.Selected) { perclass2 = "text-deep-orange"; } else { perclass2 = ""; }
                                <div class="small ">
                                  <input type="radio" name="SelectedPilot" value="@item.Id" @*checked="@item.Selected"*@ class="checkbox-inline " />
                                  @Html.Label(item.PersonelAdiSoyadi, new { @class = "control-label " + @perclass2 })
                                </div>
                              </div>
                            }

                          }
                          else
                          {
                            <p class="text-danger">Birlikte Müsait İha Operatörü bulunamadı! Lütfen İha Operatörü tanımlandığından ve şu an uçuşta olmaadığından emin olunuz.</p>
                          }
                        </div>
                        <div class="form-group col-md-6">
                          @if (YetkiliOrganizationMekanikTekns != null && YetkiliOrganizationMekanikTekns.Count() > 0)
                          {
                            var perclass2 = "";

                            <h4 class="text-info">@YetkiliOrganizationMekanikTekns.FirstOrDefault().BransAdi (Konsol 1)</h4>

                            foreach (var item in YetkiliOrganizationMekanikTekns.OrderByDescending(x => x.Selected))
                            {
                              <div class="col-md-12">
                                @if (item.Selected) { perclass2 = "text-deep-orange"; } else { perclass2 = ""; }
                                <div class="small">
                                  <input type="radio" name="SelectedPilot" value="@item.Id" @*checked="@item.Selected"*@ class="checkbox-inline " />
                                  @Html.Label(item.PersonelAdiSoyadi, new { @class = "control-label " + @perclass2 })
                                </div>
                              </div>
                            }

                          }
                          else
                          {
                            <p class="text-danger">Birlikte Müsait İha Operatörü bulunamadı! Lütfen İha Operatörü tanımlandığından ve şu an uçuşta olmaadığından emin olunuz.</p>
                          }
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div> @* Yer Çalıştırması Yapan Personel*@
                </div>
              </div> @* Yer Çalıştırması Yapan Personel*@
            </div>

          </div>
          <div class="cad-footer text-center">
            <button class="btn btn-info glyphicon glyphicon-hand-left yukleniyorLink48x48" onclick="history.back()"><span class="yukleniyor48x48"> Vazgeç </span></button>

            @*@Ajax.ActionLink(" " + @MyLanguage.Lan("Vazgeç"), "Index", "MotorMarsBilgileri", null,
            new AjaxOptions { HttpMethod = "GET", InsertionMode = InsertionMode.Replace, UpdateTargetId = "result-body", OnComplete = "$.unblockUI" }, new { @class = "btn btn-info glyphicon glyphicon-hand-left yukleniyorLink48x48" })*@

            <button class=" glyphicon glyphicon-floppy-saved btn btn-primary" type="submit"><span class="yukleniyor48x48"> Kaydet </span></button>
          </div>
          <hr />
        </div>
      </div>
    }
  </div>

</div><!--result-body-->
​


Kolay gelsin...


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara