SQL Server HiyerarşiKimliği Yöntemleri HierarchyId

Herkes  Yazar Herkes Yazar

18 Haziran 2022 Edebiyat (117) /Kitap (12) (2)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


SQL Server HiyerarşiKimliği Yöntemleri

'/' kök düğümü temsil eder;

'/1/', '/2/', '/3/' veya '/n/' çocukları temsil eder – 1'den n'ye doğrudan torunlar;

'/1/1/' veya '/1/2/', “çocukların çocukları – “torunların çocukları”dır. '/1/2/' gibi dize, kökten gelen ilk çocuğun iki çocuğu olduğu anlamına gelir, bunlar da kökün iki torunu olur. 


Hiyerarşi kimliği ile kullanılan diğer yöntemler şunlardır:

  • IsDescendantOf  – Geçerli düğüm bir hiyerarşi kimliği değerinin alt öğesiyse 1 döndürür.
  • GetRoot  – ağacın kökünü döndüren statik yöntem
  • GetDescendant   – bir ebeveynin alt düğümünü döndürür.
  • GetAncestor  – belirli bir düğümün n. atasını temsil eden bir hiyerarşi kimliği döndürür.
  • GetLevel  – düğümün derinliğini temsil eden bir tamsayı döndürür.
  • ToString  – bir düğümün mantıksal temsili ile dizeyi döndürür. ToString , hiyerarşi kimliğinden dize türüne dönüşüm gerçekleştiğinde örtük olarak çağrılır. 
  • GetReparentedValue  – bir düğümü eski üst öğeden yeni üst öğeye taşır. 
  • Parse– ToString'in  tersi gibi davranır . Bir  hiyerarşi kimliği  değerinin dize görünümünü onaltılıya dönüştürür.
Aşağıdakine benzer bir yöntemle bu yöntemle kod yazabilirsiniz:
SELECT
 r.Node,
 r.Rank
FROM dbo.Table r
WHERE r.TableNode.IsDescendantOf(0x58) = 1​

 


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara