Bir tablonun bir listedeki değerleri içerip içermediğini kontrol etme

Herkes Yazar Herkes Yazar

22 Mayıs 2022 Yazılım Dilleri (152) /ActionScript (3) (14)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Bir tablonun bir listedeki değerleri içerip içermediğini kontrol etme (List<string> { "string1", "string2", "string3" } ve Contains kullanımı hakkında örnekler...

//Arrayi String List' dönüştürmek;
string[] arr = ...
List<string> list = new List<string>(arr);
List<string> TheListParameter = new List<string> { "string1", "string2", "string3" };
          var foundElements = MyDC.SomeTable.Where(a => TheListParameter.Contains(a.SomeColumn)).Select(a => a.SomeColumn);

          List<string> TheListParameter = new List<string> { "string1", "string2", "string3" };
          var TheOutput = (from t in MyDC.SomeTable
                   where TheListParameter.Any(e => e == t.SomeColumn)
                   select t.SomeColumn).ToList();

          List<string> TheListParameter = new List<string> { "string1", "string2", "string3" };
          var TheOutput = (from t in MyDC.SomeTable
                   where TheListParameter.Contains(t.SomeColumn.ToString())
                   select t.SomeColumn).ToList();

          bool hasSameElements = MyDC.SomeTable.ToList()
           .Select(c => c.SomeColumn)
           .Intersect(TheListParameter).Any(); //True or False

          List<string> TheListParameter = new List<string> { "string1", "string2", "string3" };
          var result = MyDC.SomeTable.ToList().Select(l => l.SomeColumn)
                        .Where(l => TheListParameter.Contains(l.SomeColumn)).ToList();


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara