Phython Kullanımı

Aymira Yazılım Bilişim Aymira Yazılım Bilişim

25 Kasım 2021 Yazılım Dilleri (155) /Python (1) (47)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Python Kullanımı Hakkında

Bu yazımda kullnaılan bazı kodları not ederek açıklamlarını karşısına yacağım.


python -m venv env     : env isiminde sanal proje ortamı oluşuracaktır. Sanal çerçeve oluşturur. env yerine klasör ismi yerine istediğiniz ismi verebilirsiniz.

env\Scripts\activate    :Sanal ortamın içerisine girmek için kullanılan kod. Sanal ortam yazılımların indirileceği olan klasördeyiz.

pip freeze      :    Sanal ortamın içinde pythona bağlı neler yüklü ona bakıyoruz.

python --version : Örneğin bu komutu sanal ortamın içerisine girdikten sonra yazarsak sanal ortamdaki python versiyonunu  görebiliriz.

pip install Django  :  Django kurulumu ,yükleme işlemi. Sanal ortam içinde yaparsak bu kurulumu yanlızca sanal ortama yükleyecektir.

WARNING: You are using pip version 21.1.1; however, version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'e:\pythonprojelerim\smartedu_project\env\scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.
pip paket sisteminin güncellenmesi gerekti uyarısıdır.

python  -m pip install --upgrade pip  : pip paket sistemini günceleme komutu

cls : komut satırını temziler

django-admin --help  :django ile ilgili yazabileceğimiz komutları listeler.

django-admin startproject smartedu   : smartedu ismende django projesi başlatır.

proje dosyası adını değiştirerek smartedu_con yapmak suretiyle sanal ortamdaki ve gercek ortamdaki dosya sisimlerini farklılastrırmayı tercih ediyorum. con: contanier düşüncesi ile.

cd smartedu_con  :komutu ile yeni klasör dizinine geçebiliriz.

python manage.py runserver : serverımızı başlatarak bizim localhostta çalışabilireceğimiz bir sunucu başlatır. django sunucusu çalışmaya başlar oluşturduğu linke tıklayarak browsereımızda görüntüleyebiliriz.

python manage.py startapp pages: pages isminde bir uygulama oluşturur.

Uygulamayı kaydetmek için (kayıt sırası önemlidir)
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'pages.apps.PagesConfig',
]

from django.http import HttpResponse  : viesws.py dosyasına eklenir


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara