C# ile Toplam Saat ve Dakika satırlarını Toplamak, Saat Dakika İşlemleri

Herkes Herkes

29 Eylül 2021 Yazılım Dilleri (158) /Asp.Net MVC (114) (260)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Örnek: sqlserver'daki veriler.

Row1- (HH.mm) = 256.20
Row2- (HH.mm) saat 2 = 257.41
Row3- (HH.mm) saat 3 = 114.50 (HH.mm)
Row4- 371.20 (HH.mm)
---
Toplam = 1000.11 (HH.mm)

Toplam artmaya devam edecektir, Toplam olarak biçim saatler ve dakikalar olmalıdır.

//Burada örnek 2 row olacak şekildedir.Gerisini siz yapabilirsiniz:

var t1 = new TimeSpan(256, 20, 0);
var t2 = new TimeSpan(257, 41, 0);
var tTotal = t1.Add(t2).ToString(@"dd\.hh\:mm\:ss");

//tTotal ekleme günlerini, saatlerini, dakikalarını ve saniyelerini görüntüler ve t1t2;
Bunları bir döngü kullanarak yapmak istiyorsanız, bunu şöyle yapabilirsiniz:
var times = new List<string>
{
  "256.20",
  "257.41",
  "114.50",
  "371.20",
  "1000.11"
};

TimeSpan total = new TimeSpan();
foreach (var thisString in times)
{
  var split = thisString.Split('.');
  total = total.Add(new TimeSpan(int.Parse(split[0]), int.Parse(split[1]), 0));
}
var totalDisplay = total.ToString(@"dd\.hh\:mm\:ss");​
Toplam saat ve dakika istiyorsanız:
var totalHours = (int)total.TotalHours;
var totalMins = total.Minutes;​


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara