Unity Dokunmatik Ekranlarda veya Mouse ile Sürükle bırak ile nesnenin yerini değiştimek

Herkes  Yazar Herkes Yazar

08 Ocak 2021 Yazılım Dilleri (151) /Unity (15) (388)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Sürükle bırak ile nesnenin yerini değiştimek için  OnMouseDrag Örneğimiz;

OnMouseDrag ile nesne haraketi,dokunmatik ekranda nesne hareketi,mouse ile nesnenin yerini değiştirmek amaçlı aşağıdaki kod işimizi görecektir. Dikkat edilemsi gereken nokta ise Vector3(mousePosition.x,mousePosition.y,10.0f) kodundaki z değeri nesnemizin orjinal z değerini yazarsanız derinlikte (pozisyonda) değişiklik olmayacaktır.
//Örnekte bu kodlar ilgili nesnenin scriptinde yazılmıştır.
private void OnMouseDown()
{
  
//transform.localScale=new Vector3(3,3,3);// Tıklanan nesneyi 3 birim büyütür 

}

private void OnMouseUp()
{


}


private void OnMouseDrag()
{
//Mouse ile veya dokunarak nesneyi süreükleyerek yerini değiştirebiliriz. Sürükle bırak ile nesnenin yerini değiştimek.
transform.position=Camera.main.ScreenToWorldPoint(new Vector3(mousePosition.x,mousePosition.y,10.0f));=  // Camera.main =Kamera komponentine erişir
//Bu kod cameramızdaki dokunalan noktayı dünyadaki noktaya uyar. Muse ile dokunuduğu koordinatlar

}​

kamera.ScreenToWorldPoint(poziyon); Oyun ekranındaki (kameranın görüş alanındaki) pozisyonunu bulmak için kullanılır.

Kamera Komponentine erişmek için;

kamera=GameObject.Find("main camera").GetComponent<camera>();
//Bunun daha kolay yolu ise ;
Camera.main; //kodudur.


Paylaşmak güzeldir...


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara