Unity ile Pozisyon ve Açı Değişkenleri Kullanımı

Herkes  Yazar Herkes Yazar

08 Ocak 2021 Yazılım Dilleri (149) /Unity (15) (80)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


position (Pozisyon) Değişkeni - Vector3 : 

x,y,z olmak üzere 3 değer alır.

Vector3 pozisyon;
void Start(){

pozisyon=new Vector3(5,0,0);//5 birim hareket
gameobject.transform.position=pozisyon;​

}
Vektor3 değişkeninin kendine has yön kodları vardır.Bunların her birinin değeri 1 birim kadardır.

...Translate (1,0,0) yerine Translate(Vector3.right); yazılabilir.
...Translate (-1,0,0) yerine Translate(Vector3.left); yazılabilir.
...Translate (0,1,0) yerine Translate(Vector3.up); yazılabilir.
...Translate (0,-1,0) yerine Translate(Vector3.down); yazılabilir.

Yukarıdaki kodlar bir birimlik poziyon değişikliği için örneklerdir. Örneğin 10 birimlik bir hareket için ;
...Translate (10,0,0) yerine Translate(Vector3.right*10); yazılabilir.

rotation (Açı,rotasyon) Değişkeni:

x,y,z olmak üzere 3 değer alır.
Quaternion acisi;

void Start(){

acisi=Quaternion(Eular(45,0,0)//45 derce x düzleminde döner
gameObject.trasform.rotation=acisi;

}


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara