Unity Nesneleri Etkisizleştirmek-Objeleri yok etmek

Herkes Yazar Herkes Yazar

08 Ocak 2021 Yazılım Dilleri (150) /Unity (15) (84)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Silmek İçin: Destroy(nesne,sure); //Nesne tamamen silinir tekrar geri getirilmez..

 public GameObject cube;
  private GameObject[] cubes = new GameObject[3];
  void Start()
  {
    // Pozisyonu (0, 0, 0) ve rotasyonu değişmemiş bir obje oluştur.
    GameObject yeniKup = Instantiate(cube, new Vector3(0, 0, 0), Quaternion.identity);
    Destroy(yeniKup, 3);//3 sn. sonra siler
  }

Pasif Hale Getirmek İçin: nesne.SetActive(true/false); //Nesne tekrar aktif hale yani geri getirilebilir.

GameObject.Find ("icetextureONfile").SetActive(false);//örnek bir
gameObject.SetActive(false);//örnek 2

Companentini Kapatmak için : component.enabled:true/false; //nesnenin görünürlüğünü açıp kapatabiliriz.

private Light myLight;
  
  
  void Start ()
  {
    myLight = GetComponent<Light>();
  }
  
  
  void Update ()
  {
    if(Input.GetKeyUp(KeyCode.Space))
    {
      myLight.enabled = !myLight.enabled;//Her space tuşuna basıldığında true ise false, false ise true yapar. İsterseniz alle false yada true değeri de atayabilirsiniz.
    }
  }


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara