DataGridView Renklendirme

Metin Metin

11 Şubat 2020 Yazılım Dilleri (132) /Asp.Net MVC (109) (42)

DataGridView Renklendirme

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


dataGridView1.BorderStyle = BorderStyle.None;

      dataGridView1.AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(238, 239, 249);

      dataGridView1.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal;

      dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.DarkTurquoise;

      dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.WhiteSmoke;

      dataGridView1.BackgroundColor = Color.White;

 

      dataGridView1.EnableHeadersVisualStyles = false;

      dataGridView1.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;

      dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(20, 25, 72);

      dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara