Telerik RadGridview Colum DateTime FormatString Ayarları

Metin Metin

11 Şubat 2020 Yazılım Dilleri (132) /Asp.Net MVC (109) (31)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


this.radGridView1.TableElement.RowHeight = 60;

this.radGridView1.Columns["DogumTarihi"].FormatString = "{0:dd.MM.yyy}";            this.radGridView1.Columns["İseBasTarihi"].FormatString = "{0:dd.MM.yyy}";  this.radGridView1.Columns["Resim"].Width = 45;

 

           


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara