Kolay ingilizce dil Konuşmak, ingilizce Anlamak ve dil Öğrenmek için Başlangıç

Herkes  Yazar Herkes Yazar

12 Aralık 2019 Dersler ve Sınavlar (3) /İngilizce (1) (48)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Genel-Konuşma İngilizcesi

Genel Konuşma dilinde kullanılan İngilizce hakkında kısa notlar.

Kolayca ingilizce dil Konuşmak, ingilizce Anlamak ve dil Öğrenmek için Başlangıç seviyesinde bir rehber, bir hatırlatma, bir tekrar isterseniz sanırım aradığınızı burada bulabilirsiniz.

am-is-are =Şimdiki veya Genel durumda

from=den-dan

I am from Afyon. =Ben Afyonluyum.

in= de-da

I am in Libya= Ben Libyadayım.

V_ing= (...yor /  mek-mak)= Şimdiki zaman

I am caming. =Geliyorum. =Şimdiki zaman.

I was caming.= Geliyordum. = dili geçmiş zaman :-)

 

was-were= Geçmiş zaman

was= he-she-it

I was in Libya=Ben Libyadaydım.

She was a student.=O öğrenciydi.

 

were= We,They,You

We were in the U.S.A. Biz USA daydık.

 

do+V- dose+V_2 = (mek-mak) Geniş zaman

  • Olumlu cümlerde do-dose ortaya çıkmaz. Gizli olarak vardır! 
  • Olumsuz ve soru cümlelerinde ortaya çıkacak. 
  • Olumsuz ve Soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanılır.

Ör:  I ask a lot of questions. Bu cümle de gizli do var. >>  I do ask a lot of questions.

a lot of=çok= miktar olarak çok,sayı olarak çok, Sayı olarak çok olması.

very =çok= derece olarak çok. Çok sevmek.

 

do+V1= (mek-mak) Geniş zaman

do =I,You,We,They  = olumlu cümlelerde V1

 

dose+V_s= (mek-mak) Geniş zaman

dose= He,She,It = olumlu cümlelerde V_s =s takısı alır.

ör2:She begins a diet. o diyete başlar.(s takısı)

did= Geçmiş zaman

  • Olumlu cümlerde did ortaya çıkmaz. Gizli olarak vardır!
  • Olumsuz ve soru cümlelerinde ortaya çıkacak.
  • Olumsuz ve Soru cümlelelrinde fiilin birinci hali kullanılır.

didI,You,We,They,He,She,It =,V2 =s takısı alır. Fiilin düzenli (-ed) veya düzensiz (-irr) oluşuna göre değişiklik gösterir. 

Ör: go<=>went = Geçmişten bahsediyor. I went to Libya. 

ör2: I called the police. =Polisi aradım.

 

Sık Kullanılan Fiiler ve İkinci Halleri

List of Irregular Verbs Base form - past simple - past participle 

 Düzenli ve Düzensiz fiiler listesi için=  list-of-irregular-verbs

 

Will= +V1 Gelecek Zaman (...ecek,acak)

He will go to Libya.= O Libya'ya gidecek.

Libya=Libya

to Libya= Libya'ya,

to Afyon =Afyon'a

 

Can= +V1 e-bilmek (emin,kesinlikle,beceri,yetenek gibi)

I can play futboll. ben futbol oynayabilirim.

 

Must= +V1 ...meli,malı (emin,kesinlikle,Özel ve anlık aciliyet,zorunluk gibi)

"Ben resmi giyinmeliyim." gibi cümlelerde must kullanılmaz!

You must smoke. =Sigara içmelisin.

I must leave. =Ayrılmayım. I must finish the project. =Projeyi hemen bitirmeliyim.

 

may= +V...e-bilmek (... ihtimalen,belki)

I may join. = Ben katılabilirim.Belki katılabilirim anlamında.)

It may rain.=Yağmur yağabilir. (Belki yağabilir.)

 

should= +V...meli,malı (... bence,öneri, ihtimalen,belki, ister yap ister yapma , çok da fifi:-) )

It should be blue. = bu mavi olmalı.(Bence...)

It should have 4 wheels.=Bence 4 teker olmalı (bence ,önerim.)


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara