Dürüstlük

Herkes  Yazar Herkes Yazar

29 Kasım 2019 Edebiyat (114) /Anı-Hatıra (19) (23)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Dürüstlük T.D.K sözlüğünde “doğruluk” olarak, diğer sözlüklerde ise “özü sözü bir olma”, “olanı olduğu gibi yansıtma", “gerçeği saklamama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama” olarak tanımlanır. Eski Türkçedeki karşılığı samimiyettir.


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara