List model Post,IEnumerable Model Post,çoklu kayıt ekleme

Herkes Yazar Herkes Yazar

02 Eylül 2018 Yazılım Dilleri (152) /Asp.Net MVC (110) (152)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Diyelimki işçi (Employee) ve Departmanlarını Ekleyerek Liste halinde Toplu olarak Kaydetmek istiyorsunuz;

Class Yapısı:

 public class EmployeeModelClass
  {
    public string Name { get; set; }

    public string Address { get; set; }

    public string Contact { get; set; }

    public IEnumerable<DepartmentModelClass> DeptList { get; set; }         
  }

  public class DepartmentModelClass
  {
    public string DepartmentCode { get; set; }
    public string DepartmentName { get; set; }
  }

Controller Yapısı:

 public class EmployeeController : Controller
  {
    //
    // GET: /Employee/

    public ActionResult Index()
    {

      return View(new EmployeeModelClass());
    }

    [HttpPost]
    public ActionResult Index(EmployeeModelClass emp, IEnumerable<DepartmentModelClass> dept)
    {
      emp.DeptList = dept;//Departman Listesini burada alarak dilediğimizce save yapabiliriz.
      return View(emp);
    }

  }

View Yapısı:

@model MvcApplication5.Models.EmployeeModelClass

@{
  Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>Index</title>
  <link href="//cdn.datatables.net/1.10.19/css/jquery.dataTables.min.css" rel=" stylesheet" />
</head>
<body>
  @using (Html.BeginForm())
  {
    <div>
      Emp Name @Html.TextBox("Name", Model.Name) <br /><br />
      Address @Html.TextBox("Address", Model.Address) <br /><br />
      Contact @Html.TextBox("Contact", Model.Contact) <br /><br />
      @*<table>
        <tr>
          <th>Dept Code</th>
          <th>Dept Name</th>
        </tr>
        @{
          for (int i = 0; i < 4; i++)
          {
            <tr>
              <td> @Html.TextBox("[" + i + "].DepartmentCode") </td>
              <td> @Html.TextBox("[" + i + "].DepartmentName")</td>
            </tr>
          }
        }
      </table>*@

      <link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
      <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script>
      <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>
      <!------ Include the above in your HEAD tag ---------->
      <div class="container">

        <table id="myTable" class=" table order-list">
          <thead>
            <tr>
              <td>Name</td>
              <td>Gmail</td>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td class="col-sm-4">
                <input type="text" name="[0].DepartmentCode" class="form-control" />
              </td>
              <td class="col-sm-4">
                <input type="text" name="[0].DepartmentName" class="form-control" />
              </td>

              <td class="col-sm-2">
                <a class="deleteRow"></a>
              </td>
            </tr>
          </tbody>
          <tfoot>
            <tr>
              <td colspan="5" style="text-align: left;">
                <input type="button" class="btn btn-lg btn-block " id="addrow" value="Add Row" />
              </td>
            </tr>
            <tr></tr>
          </tfoot>
        </table>

      </div>


      <input type="submit" value="Submit" /> <br /><br />

      @{
        if (Model.Name != null)
        {
          <div>

            Employee Name : @Model.Name <br />
            Address : @Model.Address <br />
            Contact : @Model.Contact <br />

            @{
              if (Model.DeptList != null)
              {
                <table>
                  <tr>
                    <th>Dept code</th>
                    <th>Dept Name</th>
                  </tr>

                  @{
                    foreach (var dept in Model.DeptList)
                    {
                      <tr>
                        <td>@dept.DepartmentCode</td>
                        <td>@dept.DepartmentName</td>
                      </tr>
                    }
                  }
                </table>
              }
            }

          </div>
        }
      }

      <hr />
      <hr />
    </div>
  }


  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      var counter = 1;

      $("#addrow").on("click", function () {
        var newRow = $("<tr>");
        var cols = "";

        cols += '<td><input type="text" class="form-control" name="[' + counter + '].DepartmentCode' + '"/></td>';
        cols += '<td><input type="text" class="form-control" name="[' + counter + '].DepartmentName' + '"/></td>';

        //cols += '<td><input type="text" class="form-control" name="[' + counter + ']' + ".DepartmentCode' '" /></td > ';
        //cols += '<td><input type="text" class="form-control" name="[' + counter + ']' + ".DepartmentName' '" /></td > ';

        cols += '<td><input type="button" class="ibtnDel btn btn-md btn-danger " value="Delete"></td>';
        newRow.append(cols);
        $("table.order-list").append(newRow);
        counter++;
      });      $("table.order-list").on("click", ".ibtnDel", function (event) {
        $(this).closest("tr").remove();
        counter -= 1
      });


    });    function calculateRow(row) {
      var price = +row.find('input[name^="price"]').val();

    }

    function calculateGrandTotal() {
      var grandTotal = 0;
      $("table.order-list").find('input[name^="price"]').each(function () {
        grandTotal += +$(this).val();
      });
      $("#grandtotal").text(grandTotal.toFixed(2));
    }
  </script>

</body>
</html>


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara