sql serverda tum tabloları silmek,drop all table

Aymira Yazılım Bilişim Aymira Yazılım Bilişim

03 Ağustos 2018 Veri Tabanı Y.Sis. (18) /SQL Server (11) (57)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


 1. Yöntem veri tabanı üzerinde F7 tuşuna basarak tablo view ve procedureleri seçerek silebilirsiniz.
 2. Yöntem:
  1. İlişkileri Silmek  için aşağıdaki sorguyu çalıştırın;
   DECLARE @Sql NVARCHAR(500)
   DECLARE @Cursor CURSOR
   SET @Cursor = CURSOR FAST_FORWARD FOR
    
   SELECT DISTINCT sql = 'ALTER TABLE [' + TableCons.TABLE_NAME +
     '] DROP [' + ReferentialCons.CONSTRAINT_NAME + ']'
   FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS ReferentialCons
   LEFT JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS TableCons
   ON TableCons.CONSTRAINT_NAME = ReferentialCons.CONSTRAINT_NAME
    
   OPEN @Cursor FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql
   WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
   BEGIN
     Exec SP_EXECUTESQL @Sql
     FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql
   END
   CLOSE @Cursor DEALLOCATE @Cursor
   GO​
   2-Tabloları Viewleri Procedureleri ve Functionları silmek için sırasıyla aşağıdaki sorguları çalıştırmanız yeterli;
   EXEC sp_MSForEachTable 'DROP TABLE ?'
   GO​
   DECLARE @query VARCHAR(MAX) = '';
   SELECT @query = @query + 'DROP VIEW [' + name + '];' FROM sys.views;
   EXEC(@query);​

   DECLARE @procedureName VARCHAR(500)
   DECLARE cur CURSOR
    
   FOR SELECT [name] FROM sys.objects WHERE TYPE = 'p'
   OPEN cur
   FETCH NEXT FROM cur INTO @procedureName
    
   WHILE @@fetch_status = 0
   BEGIN
     EXEC('DROP PROCEDURE ' + @procedureName)
     FETCH NEXT FROM cur INTO @procedureName
   END
    
   CLOSE cur
   DEALLOCATE cur​

    

   DECLARE @functionName VARCHAR(500)
   DECLARE cur CURSOR
    
   FOR SELECT [name] FROM sys.objects WHERE TYPE = 'fn'
   OPEN cur
   FETCH NEXT FROM cur INTO @functionName
    
   WHILE @@fetch_status = 0
   BEGIN
     EXEC('DROP FUNCTION ' + @functionName)
     FETCH NEXT FROM cur INTO @functionName
   END
    
   CLOSE cur
   DEALLOCATE cur


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara