Asp.Net MVC ile Veri Tabanı İşlemleri (insert,Update,Delete)

Herkes  Yazar Herkes Yazar

30 Mayıs 2018 Yazılım Dilleri (155) /Asp.Net MVC (113) (15385)

Asp.Net MVC ile Veri Tabanı İşlemleri (insert,Update,Delete)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Asp.Net MVC ile Veri Tabanı İşlemleri (insert,Update,Delete)

Asp.Net MVC ile Veri Tabanı İşlemleri (insert,Update,Delete)

yeni kayıtKayitlarkayitlar-model


proje yapısı


Asp.Net MVC ile Veri Tabanı İşlemleri (insert,Update,Delete) Kayıt ekleme,silme ve değiştirme işlemlerini yapacağız... 

 

public class kayitModel
{
public int kayitId { get; set; }
[Required(ErrorMessage = "Adı Soyadı Giriniz!")]
[Display(Name = "Adı Soyadı")]
[StringLength(50, ErrorMessage = "Adı Soyadı En fazla 50 karakter olmalı!")]
public string adsoyad { get; set; }
[Required(ErrorMessage = "E-Posta Adresi Giriniz!")]
[Display(Name = "E-Posta Adresi")]
[StringLength(50, ErrorMessage = "E-Posta Adresi En fazla 50 karakter olmalı!")]
public string mail { get; set; }
[Required(ErrorMessage = "Yaş Giriniz!")]
[Display(Name = "Yaş")]
[Range(15, 35, ErrorMessage = "Yaşı 15-35 Arasında Giriniz!")]
public int yas { get; set; }
}

public class HomeController : Controller
{
// GET: Home
db01Entities db = new db01Entities();
public ActionResult Index()
{
List<Kayitlar> kayitListe = db.Kayitlar.ToList();
return View(kayitListe);
}
public ActionResult yeniKayit()
{
return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult yeniKayit(kayitModel model)
{
Kayitlar kayit = new Kayitlar();
kayit.adsoyad = model.adsoyad;
kayit.mail = model.mail;
kayit.yas = model.yas;
db.Kayitlar.Add(kayit);
db.SaveChanges();
ViewBag.sonuc = "Kayıt Yapıldı";
return View();
}
public ActionResult kayitDuzenle(int ? id)
{
Kayitlar kayit = db.Kayitlar.Where(k => k.kayitId == id).SingleOrDefault();
kayitModel model = new kayitModel() {
kayitId = kayit.kayitId,
adsoyad =kayit.adsoyad,
mail=kayit.mail,
yas=kayit.yas
};
return View(model);
}
[HttpPost]
public ActionResult kayitDuzenle(kayitModel m)
{
Kayitlar kayit = db.Kayitlar.Where(k => k.kayitId == m.kayitId).SingleOrDefault();
kayit.adsoyad = m.adsoyad;
kayit.mail = m.mail;
kayit.yas = m.yas;
db.SaveChanges();
ViewBag.sonuc = "Kayıt Güncelle";
return View();
}
public ActionResult kayitSil(int? id)
{
Kayitlar kayit = db.Kayitlar.Where(k=>k.kayitId==id).SingleOrDefault();
Öğr.Gör.Dr. Abdülkadir KOÇER http://www.akocer.com Sayfa 6
db.Kayitlar.Remove(kayit);
db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index");
}
}


kayitDuzenle.Cshtml
@model web1.viewModel.kayitModel
@{
ViewBag.Title = "yeniKayit";
}
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h2> Kayıt Güncelle</h2>
@using (Html.BeginForm("kayitDuzenle", "Home", FormMethod.Post))
{
@Html.HiddenFor(k=>k.kayitId)
@Html.LabelFor(k => k.adsoyad)<br />
@Html.TextBoxFor(k => k.adsoyad, new { @class = "form-control" })
@Html.ValidationMessageFor(k => k.adsoyad, null, new { @class = "text-danger" })<br />
@Html.LabelFor(k => k.mail)<br />
@Html.TextBoxFor(k => k.mail, new { @class = "form-control" })
@Html.ValidationMessageFor(k => k.mail, null, new { @class = "text-danger" })<br />
@Html.LabelFor(k => k.yas)<br />
@Html.TextBoxFor(k => k.yas, new { @class = "form-control" })
@Html.ValidationMessageFor(k => k.yas, null, new { @class = "text-danger" })<br />
<br />
if (ViewBag.sonuc != null)
{
<div class="alert alert-success"> @ViewBag.sonuc</div>
}
<input type="submit" value="Kaydet" class="btn btn-success" />
} </div></div>​


İlginizi çekebilecek benzer Makaleler:

Asp.Net MVC Kategori-Ders,Dropdown Seçim

 Asp.net MVC ile Not Ortalaması Hesaplama

Asp.Net MVC ile Veri Tabanı İşlemleri (insert,Update,Delete) 

Asp.Net MVC AJAX ile Veritabanı işlemleri(insert,Update,Delete)


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara