#

Asp.Net MVC Not Ortalama Hesaplama

Herkes  Yazar Herkes Yazar

30 Mayıs 2018 Yazılım Dilleri (150) /Asp.Net MVC (108) (1672)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Asp.Net MVC Not Ortalama Hesaplama

Asp.Net MVC Not Ortalama Hesaplama

   Asp.Net MVC ile Öğrenci not ortalamasını hesaplatan kod örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Örnekte KayitModel kod ile doldurulmuştur siz bunu veri tabanına kaydedecek şekilde de yapabilirisiniz.. A.Koçer Hocama teşekkürler...   İyi çalışmalar.. 

public class kayitModel
{
public int kayId { get; set; }
public string adsoyad { get; set; }
public int yas { get; set; }
public string adres { get; set; }
}
public class HomeController : Controller
{
// GET: Home
List<kayitModel> kayitListe = new List<kayitModel> {
new kayitModel() {kayId=1,adsoyad="Ali", yas=20,adres="Meltem Mh. Analya"},
new kayitModel() {kayId=2,adsoyad="Veli", yas=21,adres="Bayındır Mh. Analya"},
new kayitModel() {kayId=3,adsoyad="Selami", yas=22,adres="Uncalı Mh. Analya"}
};
public ActionResult Index()
{
return View();
}
public ActionResult Kayitlar()
{
return View(kayitListe);
}
public ActionResult Detay(int? id)
{
var kayit = kayitListe.Where(k => k.kayId == id).SingleOrDefault();
if (kayit != null)
{
return View(kayit);
}
else
{
return RedirectToAction("Kayitlar");
}
}
public ActionResult Hesapla()
{
return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult Hesapla(FormCollection frm)
{
double vNot = Convert.ToDouble(frm["vNot"].ToString());
double uNot = Convert.ToDouble(frm["uNot"].ToString());
double fNot = Convert.ToDouble(frm["fNot"].ToString());
double ort = (vNot * 0.3) + (uNot * 0.1) + (fNot * 0.6);
if (ort < 60)
{
ViewBag.sonuc = "Kaldı";
ViewBag.ortalama = ort.ToString();
ViewBag.cl = "alert alert-danger";
}
else
{
ViewBag.sonuc = "Geçti";
ViewBag.ortalama = ort.ToString();
ViewBag.cl = "alert alert-success";
}
return View();
}
}

Kayitlar.cshtml
@model IEnumerable<getPost.Models.kayitModel>
@{
ViewBag.Title = "Kayitlar";
}
<h2>Kayitlar</h2>
<table class="table">
<tr>
<td>Id</td>
<td>Ad Soyad</td>
<td>Detay</td>
</tr>
@foreach (var kayit in Model)
{
<tr>
<td>@kayit.kayId</td>
<td>@kayit.adsoyad</td>
<td>@Html.ActionLink("Kişi Detayı","Detay",new {id=kayit.kayId },new {@class= "btn btn-success" })</td>
</tr>
}
</table>

Hesapla.Cshtml
@{
ViewBag.Title = "Hesapla";
}
<h2>Not Hesapla</h2>
@using (Html.BeginForm("Hesapla", "Home", FormMethod.Post))
{
@Html.Label("Vize Notu Griniz")
@Html.TextBox("vNot",null,new { @class="form-control", type = "number", required = "required" })
@Html.Label("Uygulama Notu Griniz")
@Html.TextBox("uNot", null, new { @class = "form-control", type = "number", required = "required" })
@Html.Label("Final Notu Griniz")
@Html.TextBox("fNot", null, new { @class = "form-control", type = "number", required = "required" })
<br />
<input type="submit" value="Hesapla" class="btn btn-success" />
<br /><br />
}
@if (ViewBag.sonuc != null)
{
<div class="@ViewBag.cl">Ortalama : @ViewBag.ortalama Sonuç:@ViewBag.sonuc</div>
}​


İlginizi çekebişlecek benzer Makaleler:

 Asp.Net MVC ile Veri Tabanı İşlemleri (insert,Update,Delete)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara