Master detail Tablolarda join işlem örnekleri ve random

Herkes  Yazar Herkes Yazar

22 Ekim 2017 Veri Tabanı Y.Sis. (18) /SQL Server (11) (81)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


--Tüm sorular ve Şıklarını seçer
SELECT  s.Id,
       s.Soru,
       c.Secenek,
       c.DogruCevap
  FROM Sorular s
  JOIN CevapSecenekleri c ON s.Id = c.SoruId
 
 --Tüm rastgele 5 soru  ve Şıkları  
SELECT TOP 5 s.Id,
       s.Soru,
       c.Secenek,
       c.DogruCevap
  FROM Sorular s
  JOIN  CevapSecenekleri c ON s.Id = c.SoruId  ORDER BY NEWID()

    
--Rastegele 5 soru
    SELECT TOP 5 s.Id, s.Soru FROM Sorular s
ORDER BY NEWID()

--Rastegele 5 soru ve Cevap Seçenekleri
    SELECT s.Id,s.Soru, c.Id, c.Secenek,c.DogruCevap FROM CevapSecenekleri c
    INNER JOIN (SELECT TOP 5 s.Id, s.Soru FROM Sorular s
ORDER BY NEWID()) s ON  c.SoruId= s.Id  

--Rastegele 5 soru
  SELECT TOP 5
         c.Id, c.Soru
    FROM (SELECT t.*, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY t.Id
           ORDER BY NEWID()) AS rank FROM Sorular t) c            
   WHERE c.rank = 1
ORDER BY NEWID()


 


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara