Login failed for user ‘sa’.(Microsoft SQL Server, Error: 18456)

Herkes  Yazar Herkes Yazar

04 Temmuz 2017 Veri Tabanı Y.Sis. (18) /SQL Server (11) (178)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Çözüm:

"SQL Server Kimlik Doğrulaması" kullanarak bağlanmaya çalışıyorsanız, sunucu kimlik doğrulamasını değiştirmek isteyebilirsiniz:

Nesne gezgini Microsoft SQL Server Management Studio içinde:

  1. Sunucu üzerinde sağ tıklayın ve Properties tıklayın.

  2. Security sayfasına gidin

  3. Server authentication altında, SQL Server and Windows Authentication mode radyo düğmesini seçin

  4. Tamam'ı tıklayın.

  5. SQL Hizmetleri'ni yeniden başlatın.


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara