Sql server colum birleştir (cografi koordinat type)

Herkes  Yazar Herkes Yazar

22 Nisan 2017 Veri Tabanı Y.Sis. (20) /Access (6) (184)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


   Merkezi enlem ve boylam koodinatları mevcut olan tablomuza "geography" tipinde column eklemek ve verilerinide aktarmak için aşağıdaki yöntemi kullanmanız yeterli olacktır.

alter table ilceler add geographyColumn as geography::STGeomFromText('POINT('+convert(varchar(20),lng)+' '+convert(varchar(20),lat)+')',4326)


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara