SQL Server 2016 Yenilikleri

Herkes Yazar Herkes Yazar

05 Nisan 2017 Veri Tabanı Y.Sis. (18) /Access (6) (24)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


 • SQLServer 2012 ile beraber gelen ve SQL Server 2014 ile yenilikler kazandırılanColumnstore Index mimarisi SQL Server 2016 ile daha da ilgi çekici hale getirilmiş durumda. Nonclustered Columstore Index‘ler artık updateable (güncellenebilir) duruma getirilmiş durumda ve In Memory tablolarınız üzerinde artık Columnstore Indexler oluşturabiliyorsunuz.
 • SQL Server 2016 ile beraber  memory-optimized tablolarınız ve natively compiled stored procedureleriniz üzerinde artık ALTER işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. SQL Server 2014’te yapılamayan bu kısıt artık ortadan kaldırılmış durumda.
 • SQL Server 2016 ile beraber SQL Server Management Studio üzerinde çalışmakta olan sorgularınızın (canlı sorgular) execution planlarını da artık inceleyebiliyor olacağız. Include Live Query Statistics özelliğini aktifleştirerek bu yenilikten faydalanabilirsiniz, tabi getireceği maliyetine de katlanmamız şartıyla 
 • Yeni gelen özelliklerden Query Store yardımıyla çalıştırılan sorgularınıza aitexecution planları (query plan) artık geçmişe yönelik saklayabilecek, planlarda oluşan değişikliklerin getirdiği performans farklılıklarını inceleyebilecek ve gerektiğinde saklanan query planlardan istediğinizi kullanması için SQL Server’ı force edebileceksiniz.
 • Temporal Tables özelliği ile artık verilerinize ait tarihsel değişime de erişebiliyor olacaksınız. System-versioned-tables olarak da anılan bu sistem ile oluşturulan tablolarınızın hem güncel verisi hem de geçmişe yönelik bir zaman dilimindeki verinin değerine erişebileceksiniz.
 • SQL Server 2016 ile artık Microsoft Azure‘a alınan backuplarınız sadece page blob yapısında değil block blob yapısında da alınabilecek. Böylece daha önce page blob yapısında desteklenmeyen backup striping özelliğini block blob yapısını üzerinde kullanabileceksiniz.
 • Managed Backup özelliğine getirilen yenilikler ile artık managed backuplarınızı ister otomatik, ister custum bir schedule ile alabileceksiniz. Üstelik veritabanınız Simple Recovery Model‘i kullansa bile artık managed backup kullanabileceksiniz. Ayrıca daha önce desteklenmeyen system databaseleri için de artık managed backup özelliğini kullanabileceksiniz.
 • Artık SQL Server kurulumu yaparken uygulamalarımız için kritik öneme sahip olanTempDB için birden fazla data dosyası oluşturabileceksiniz. Multiple TempDB Data Files yeniliği ile kurulum aşamasında bu ayarları yapmak artık mümkün.
 • Kullanmakta olduğumuz yazılımlarla ve sistemlerle genelde ortak bir dil üzerinden iletişim kurmak ve veriyi transfer etmek isteriz. Şimdiye kadar kullanılan ve SQL Server’ın da 2005 sürümünden beri destek verdiği XML bu yapıların başında gelmekteydi. Ancak son yıllarda XML kadar önem kazanan ve sıklıkla kullanılanJSON formatı için SQL Server şu ana kadar destek vermemekteydi. SQL Server 2016 ile beraber artık sorgu sonuçlarını JSON formatında almak da mümkün hale getirildi.
 • SQL Server 2016 ile gelen en güzel yeniliklerden biri olan Always Encryptedözelliği ile verinin her ortamda güvenli bir şekilde saklanmasını ve şifrelenmiş verinin sadece veriye erişen uygulama tarafından ele alınabilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece SQL Server üzerinde en yüksek yetkilere sahip olan DBA’leriniz bile ilgili key’e erişemediği için veriye erişemeyecektir.
 • Stretch Database özelliğini kullanarak çok sık kullanılmayan ve arşiv amacıyla saklamak istediğiniz dataların Azure Blob Storage üzerinde saklanmasını ve transactional datalarınızın da on premise sistemler üzerinde saklanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece sadece arşiv dataya ihtiyaç duyulduğunda ilgili sorgularınız veriyi Azure Storage’dan getirecek diğer sorgularınız lokalden çalışmaya devam edecektir.


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara