SQL Server Veritabanı Log Dosyasının Küçültülmesi (Shrink File)

Herkes  Yazar Herkes Yazar

12 Mart 2017 Veri Tabanı Y.Sis. (18) /Access (6) (229)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


SQL Server Veritabanı Log Dosyasının Küçültülmesi (Shrink File)

SQL Serverda log dosyası yapılan işlemleri tuttuğu için databaseden daha büyük bir boyut alabilir. Bu durumlarda sql database log dosyasını küçültmemiz shrink işlemini yapmamız gerekir. Truncate Log yaparak log içerisindeki tüm kayıtları silip 1024 kb olarak küçültebiliriz.

SharePoint Config Log dosyası büyüme eğilimi olan bir dosyadır ve genelde aşırı büyüyerek sorun yaratır.Aynı durum başka databaselerde de görülebilir.

Database’in boyutunu azaltmak için Microsoft SQL Server Management Studio ‘da Shrink task ‘ı çalıştırmak zorundayız.

Bildiğiniz gibi Full Recovery Model de Transaction Log backup ı alınmadığı sürece Commit edilmemiş transaction‘lar log dosyasından silinmeyeceği için log dosyası plan dışı büyüyüp DB yi erişilmez duruma getirebilir. Bu yüzden Recovery Model ‘lerini Full da bırakmamak gerekir. Önce Recovery Modelini simple yapalım. Microsoft

Yöntem 1:

USE
[AdventureWorks]
GO
DBCC
SHRINKDATABASE(N'AdventureWorks')
GO

Sadece .mdf dosyasına uygulamak istersek;

USE
[AdventureWorks]
GO
DBCC SHRINKFILE (N'AdventureWorks_Data' ,
0, TRUNCATEONLY)
GO

Log dosyası için;

USE
[AdventureWorks]
GO
DBCC SHRINKFILE (N'AdventureWorks_Log' ,
0, TRUNCATEONLY)
GO

 

Yöntem 2:

SQL Server Management Studio ‘da Shrink yapmak istediğiniz Database ‘i seçin ve New Query ‘yi tıklayın ve aşağıdaki Query ‘yi girip Execute ‘e tıkların.

USE veritabaniadi;
GO
ALTER DATABASE veritabaniadi
SET RECOVERY SIMPLE;
GO

1. Microsoft SQL Server Management Studio’yu çalıştırın.

2. Connect to Server penceresinde server isminizi seçin ve Sql server’a bağlanın.

3. Databaseler’den WSS_Content ‘in üstüne sağ tıklayın (yada logları aşırı büyümüş olan database’i seçin) Tasks ‘ı seçin ve Shrink‘den Files ‘ı seçin.

 

4. From the Shrink Filepenceresinde File type’dan Log ‘u seçin

 

5. OK ‘i tıklayın.


Sonra isterseniz Database recovery model ‘i Tekrar Full yapabilirsiniz.

 

ALTER DATABASE veritabaniadi
SET RECOVERY FULL;
GO

Veritabanınızı FULL recovery moda alıp sırasıyla aşağıdaki işleri yapmalısınız:
1-Veritabanının FULL backup alınmalı
2-Transaction Log Backup alınmalı
3-Log file shrink edilmeli
4-* Transaction Log Backup’ı alan bir maintenance plan tanımlarsanız log dosyanız çok fazla büyümez.


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara